De praktijk attendeert u graag op de volgende betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden vallen onder de behandelovereenkomst tussen u, de cliƫnt, en de fysiotherapeut/manueel therapeut.

 

  • Verzocht wordt om zelf uw verzekeringspolis na in hoeverre uw zorgverzekeraar de kosten voor fysiotherapie en/of manuele therapie vergoedt.
  • Indien u aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee de praktijk een contract heeft, worden de behandelingen fysiotherapie en/of manuele therapie rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het maximum aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ik verzoek u dit zelf na, zodat u weet waar u aan toe bent.
  • Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar of u niet, of niet voldoende, verzekerd bent voor fysiotherapie en/of manuele therapie, ontvangt u zelf een factuur.
  • Betaling dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan.